دیدار با پروفسور گئورک ملیک قره پتیان
دیدار با پروفسور گئورک ملیک قره پتیان

دیدار با پروفسور گئورک ملیک قره پتیان

 دوشنبه سوم بهمن ماه، آرا شاوردیان با پروفسور گئورک ملیک قره پتیان دیدار و گفتگوی صمیمی داشتند.

همین حالا با آرا شاوردیان در تماس باشید

ثبت نظرات و پیشنهادات، ارائه درخواست، درخواست مشاوره و پاسخ به سوالات شما

ارتباط مردمی