دیدار با هئیت مدیره و اعضای انجمن های بانوان «آناهید» و «آنی»
دیدار با هئیت مدیره و اعضای انجمن های بانوان «آناهید» و «آنی»

دیدار با هئیت مدیره و اعضای انجمن های بانوان «آناهید» و «آنی»

 آرا شاوردیان با هئیت مدیره و اعضای انجمن های بانوان «آناهید» و «آنی» دیدار کرد. در این دیدار در خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی و نقش بانوان در جامعه سخنرانی کرد و به سؤالات حاضرین پاسخ داد.

34

همین حالا با آرا شاوردیان در تماس باشید

ثبت نظرات و پیشنهادات، ارائه درخواست، درخواست مشاوره و پاسخ به سوالات شما

ارتباط مردمی